Dotazník depresivní epizody (MDI)
Test online

Dotazník depresivní epizody (MDI)

Dotazník depresivní epizody (anglicky Major Depression Inventory) – test sebehodnocení vyvinutý WHO k identifikaci a stanovení závažnosti deprese.

MDI se liší od mnoha jiných testů sebehodnocení, jako je Beck Depression Inventory (BDI), v tom, že kromě hodnocení závažnosti příznaků může poskytnout diagnózu klinické deprese podle MKN-10 nebo DSM-IV.

Viz také:

Pokyny:

Zaškrtněte odpovědi, které se nejvíce týkají vašeho stavu za poslední 2 týdny.

1. Přetrvávající smutek nebo pokleslá nálada

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

2. Snížení zájmu či schopnosti prožívat potěšení v aktivitách, které dříve těšily

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

3. Pokles energie ústící do zvýšené únavnosti a snížené aktivity, výrazná únavnost i po pouze malém úsilí

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

4. Snížené sebehodnocení a sebedůvěra

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

5. Pocity neopodstatněné viny a bezcennosti

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

6. Myšlenky nebo pokusy o sebepoškození nebo sebevraždu

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

7. Snížená schopnost soustředění a pozornosti

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

8a. Cítili jste se velmi neklidní?

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

8b. Cítili jste se utlumení nebo zpomalení?

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

9a. Měli jste kratší dobu spánku?

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

9b. Měli jste delší dobu spánku?

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

10a. Cítili jste snížení chuti k jídlu?

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)

10b. Cítili jste zvýšení chuti k jídlu?

 • Po celou dobu (+5)
 • Většinu času (+4)
 • Více než polovinu času (+3)
 • Méně než polovinu času (+2)
 • Nějaký čas (+1)
 • Nikdy (0)


Celkový počet bodů

Každá položka v dotazníku je hodnocena od 0 do 5 podle rostoucí závažnosti příznaku. Celkové skóre se pohybuje od 0 do 50.

Body

Závažnost deprese

<20  —  žádná deprese
20-24  — lehká deprese
25-29  — střední deprese
≥30  — těžká deprese

Podle MKN-10

Některé z prvních tří příznaků (nálada, zájem a únava), které odrážejí hlavní příznaky deprese podle WHO/MKN-10, by se měly vyskytovat během posledních dvou týdnů většinu času (≥ 4 body). Vedlejší příznaky u zbývajících sedmi položek MDI by měly být přítomny ve více než polovině případů (≥ 3 body) za poslední dva týdny.

Při používání dotazníku MKN-10 k diagnostice deprese existují následující možnosti::

 • Lehká deprese: skóre 4 nebo 5 ve dvou z prvních tří položek. Plus skóre alespoň 3 na dvou nebo třech z posledních sedmi položek.
 • Střední deprese: skóre 4 nebo 5 ve dvou nebo třech z prvních tří položek. Plus skóre alespoň 3 na čtyřech z posledních sedmi položek.
 • Těžká deprese: skóre 4 nebo 5 ve všech prvních třech položkách. Plus skóre alespoň 3 na pěti nebo více z posledních sedmi položek.

Podle DSM-IV

Depresivní epizoda je diagnostikována, pokud se v posledních dvou týdnech vyskytlo ≥ 5 z 9 příznaků (položky 4 a 5 společně) a pokud do těchto 5 příznaků je zahrnut hlavní příznak 1 nebo 2.

Přesnější diagnóza depresivní epizody závisí na odpovědi na otázku 9 (a) nebo (b) a na otázku 10 (a) nebo (b).

 • Depresivní epizoda bez obrácených neurovegetativních příznaků: vyšší skóre v otázkách 9a a 10a.
 • Depresivní epizoda s obrácenými neurovegetativními příznaky: vyšší skóre v otázkách 9b a 10b.